Угледни часови и добра пракса

Угледни час физичког и здравственог васпитања у оквиру часа ОФА – Биљана Живковић
Угледни час српског језика – Манди Живковић и Јелена Јовановић
Угледни час – корелација предмета: српски језик, хемија, биологија и информатика и рачунарство
Угледни час српског језика – Валентина В. Николић и Драгана Леповић
Угледни час математике
Угледни час француског језика и физике
Угледни час српског језика
Угледни час географије и историје
Огледни час биологије и информатике и рачунарства
Oгледни час српског језика – учитељица Светлана Миљковић
Угледни час из предмета Народна традиција  – Доње Међурово
Огледни час енглеског језика – WE LIKE BEES
Трибина „Енергетска ефикасност – рециклажа“
Угледни час из предмета Руке у тесту и физике: „Магнети“
Угледни час српског језика и ликовне културе: „Писање и израда новогодишње честитке“
Угледни час математике: „Позитивни и негативни бројеви“