Распоред звоњења

Педагошка организација – распоред рада по сменама

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ

  Пре подне
1. 07.30 – 08.15
2. 08.20 – 09.05
3. 09.25 – 10.10
4. 10.15 – 11.00
5. 11.05- 11.50
6. 11.55 – 12.40

 

У матичној школи сви ученици иду пре подне у школу.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У НАСЕЉУ  ДЕВЕТИ МАЈ

 

  Пре подне  После подне
1. 07.30 – 08.15 13.30 – 14.15
2. 08.20 – 09.05 14.20 – 15.05
3. 09.25 – 10.10 15.25 – 16.10
4. 10.15 – 11.00 16.15- 17.00
5. 11.05- 11.50 17.05 – 17.50
6. 11.55 – 12.40 17.55 – 18.40

 

 

У насељу « Девети мај « пре подне крећу ученици од првог до четвртог разреда, после подне крећу ученици 5., 6., 7. и 8. разреда. Смене се мењају на недељу дана.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ У ДОЊЕМ МЕЂУРОВУ

 

  Пре подне После подне
1. 08.00 – 08.45 13.00 – 13.45
2. 08.50 – 09.35 13.50 – 14.35
3. 09.55 – 10.40 14.55 – 15.40
4. 10.45 – 11.30 15.45 – 16.30
5. 11.35 – 12.20 16.35 – 17.20
6. 12.25–13.00 17.25 – 18.00

 

Прве недеље други и четврти разред иде пре подне,  трећи после подне. Други разред увек иде пре подне у школу, а трећи и четврти се смењују на недељу дана.

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У МРАМОРУ

 

  Пре подне После подне
1. 07.30 – 08.15 13.30 – 14.15
2. 08.20 – 09.05 14.20 – 15.05
3. 09.25 – 10.10 15.25 – 16.10
4. 10.15 – 11.00 16.15- 17.00
5. 11.05- 11.50 17.05 – 17.50
6. 11.55 – 12.40 17.55 – 18.40

 

 

Прве недеље 5. и 7. разред, 1. и 3. разред креће пре подне, 6. и 8. разред, 2. и 4. разред креће после подне. Смене се мењају на недељу дана.

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ  У ЛАЛИНЦУ

 

  Пре подне После подне
1. 08.00 – 08.45 13.00 – 13.45
2. 08.50 – 09.35 13.50 – 14.35
3. 09.55 – 10.40 14.55 – 15.40
4. 10.45 – 11.30 15.45 – 16.30
5. 11.35 – 12.20 16.35 – 17.20
6. 12.25–13.00 17.25 – 18.00

 

           

Прве недеље први и трећи разред иде преподне, други и четврти после подне. Смене се мењају на недељу дана.

 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ У БУБЊУ

 

  Пре подне
1. 08.00 – 08.45
2. 08.50 – 09.35
3. 09.55 – 10.40
4. 10.45 – 11.30
5. 11.35 – 12.20
6. 12.25–13.00

 

Ученици у Бубњу иду само пре подне у школу.

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ У МРАМОРСКОМ ПОТОКУ

 

  Пре подне
1. 08.15 – 09.00
2. 09.05 – 09.50
3. 10.10 – 10.55
4. 11.00 – 11.45
5. 11.50 – 12.35
6. 12.40- 13.25

 

Ученици у Мраморском Потоку иду само пре подне у школу.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ У КРУШЦУ

 

  Пре подне После подне
1. 08.00 – 08.45 12.30 – 13.15
2. 08.50 – 09.35 13.20-14.05
3. 09.55 – 10.40 14.25-15.10
4. 10.45 – 11.30 15.15-16.00
5. 11.35 – 12.20 16.05-16.50
6. 12.25- 13.00 16.55-17.40

 

 

Први разред увек иде преподне. Комбинација 2. и 4. разреда и 3. разред се мењају на недељу дана. Прве недеље пре подне иде 3. разред, 2. и 4. разред иде после подне.

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ИЗДВОЈЕНОМ  ОДЕЉЕЊУ У ГОРЊЕМ МЕЂУРОВУ

 

  Пре подне
1. 07.30 – 08.15
2. 08.20 – 09.05
3. 09.25 – 10.10
4. 10.15 – 11.00
5. 11.05- 11.50
6. 11.55 – 12.40

 

Ученици у Горњем Међурову иду само пре подне у школу.