Распоред звоњења

Педагошка организација – распоред рада по сменама

 

 МАТИЧНА ШКОЛА

  Преподне
1. 07.30 – 08.15
2. 08.20 – 09.05
3. 09.25 – 10.10
4. 10.15 – 11.00
5. 11.05- 11.50
6. 11.55 – 12.40

 

  ИО ДЕВЕТИ МАЈ

  Преп одне После подне
1. 07.30 – 08.15 13.30 – 14.15
2. 08.20 – 09.05 14.20 – 15.05
3. 09.25 – 10.10 15.25 – 16.10
4. 10.15 – 11.00 16.15- 17.00
5. 11.05- 11.50 17.05 – 17.50
6. 11.55 – 12.40 17.55 – 18.40

 

ИО ДОЊЕ МЕЂУРОВО

  Пре подне После подне
1. 08.00 – 08.45 13.00 – 13.45
2. 08.50 – 09.35 13.50 – 14.35
3. 09.55 – 10.40 14.55 – 15.40
4. 10.45 – 11.30 15.45 – 16.30
5. 11.35 – 12.20 16.35 – 17.20
6. 12.25–13.00 17.25 – 18.00

 

ИО  МРАМОР

  Пре подне После подне
1. 07.30 – 08.15 13.30 – 14.15
2. 08.20 – 09.05 14.20 – 15.05
3. 09.25 – 10.10 15.25 – 16.10
4. 10.15 – 11.00 16.15- 17.00
5. 11.05- 11.50 17.05 – 17.50
6. 11.55 – 12.40 17.55 – 18.40

 

 ИО ЛАЛИНАЦ

  Пре подне После подне
1. 08.00 – 08.45 13.00 – 13.45
2. 08.50 – 09.35 13.50 – 14.35
3. 09.55 – 10.40 14.55 – 15.40
4. 10.45 – 11.30 15.45 – 16.30
5. 11.35 – 12.20 16.35 – 17.20
6. 12.25–13.00 17.25 – 18.00

       

 ИО БУБАЊ

  Пре подне После подне
0 7.30-7.55  
1. 08.00 – 08.45 12.30 – 13.15
2. 08.50 – 09.35 13.20 – 14.05
3. 09.55 – 10.40 14.25 – 15.10
4. 10.45 – 11.30 15.15 – 16.00
5. 11.35 – 12.20 16.05 – 16.50
6.   16.55 – 17.40

 

 ИО МРАМОРСКИ ПОТОК

  Пре подне
1. 08.15 – 09.00
2. 09.05 – 09.50
3. 10.05 – 10.50
4. 10.05 – 11.40
5. 11.45 – 12.30
6. 12.35- 13.20

 

 ИО КРУШЦЕ

  Пре подне После подне
1. 08.00 – 08.45 12.30 – 13.15
2. 08.50 – 09.35 13.20-14.05
3. 09.55 – 10.40 14.25-15.10
4. 10.45 – 11.30 15.15-16.00
5. 11.35 – 12.20 16.05-16.50
6. 12.25- 13.00 16.55-17.40

 

 ИО ГОРЊЕ МЕЂУРОВО

  Пре подне
1. 07.30 – 08.15
2. 08.20 – 09.05
3. 09.25 – 10.10
4. 10.15 – 11.00
5. 11.05- 11.50
6. 11.55 – 12.40