Седнице

Седница одељенских већа млађих разреда одржаће се у уторак, 9. 4. 2019. у 12 часова.

Седнице одељенских већа 5. и 7. разреда, односно 6. и 8. разреда одржаће се у уторак, 9.4. 2019. у 12.30.

Дневни ред:

  1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
  2. Анализа успеха и дисциплине ученика;
  3. Разматрање постигнућа ученика који раде по Индивидуалном образовном плану, и предлози за евентуалну  ревизију ИОП – а.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за среду, 10.4.2019. у 12.30 и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја;
  3. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини ученика;
  4. Полугодишњи извештај о раду директора школе;
  5. Разматрање полугодишњег извештаја о раду школе;
  6. Разно – обавештење о промени координатора Тима за заштиту.

 

У уторак, 9.априла 2019. и у среду, 10. априла 2019. часови ће у преподневној смени трајати по 40 минута.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

OV i NV 9. i 10.4.