Седница Наставничког већа

Заказујем седницу Наставничког већа за петак, 22. фебруар 2019. у 9 часова и предлажем следећи дневни ред:

  1. Давање мишљења Наставничког већа о кандидатима за избор директора школе.

НАПОМЕНЕ:

  • Седница на којој се даје мишљење о кандидатима за избор директора присуствују СВИ ЗАПОСЛЕНИ, тако да о њој треба обавестити и ненаставно особље.
  • Седница ће се одржати у матичној школи у Чокоту.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

NV februar