Обавештење – Свети Никола

У среду, 19. 12. 2018. часови ће трајати по 30 минута. Поподневна смена почиње у 12. 15.

Наставници треба да толеришу закашњења на наставу проузрокована превозом. Ђаке путнике треба да пусте пре завршетка последњег часа уколико ученици немају аутобус по завршетку наставе.

У издвојеним одељењима такође се скраћују часови, а приближавање смена или рад у једној смени треба организовати у складу са бројем присутних ученика и учитеља.

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Obavestenje Sv. Nikola