Обавештење

ОБАВЕШТЕЊЕ

У четвртак, 4.10.2018.године је седница одељенских већа у 11.30 са следећим дневним редом:

  1. Предлог ученика који би требало да ове школске године раде по ИОП – у
  2. Договор око екскурзија
  3. Разно

По завршетку већа је Педагошки колегијум са истим дневним редом.

 

У Чокоту,                                                                Директор,

2.10.2018.                                                              Миљан Бојанић

ОБАВЕШТЕЊЕ