Обавештење за разредне страешине

ПРВИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК

Поред уобичајеног дневног реда за родитељски састанак, подсећам вас да обратите пажњу и на следеће:

  1. Избор за Савет родитеља ( достављате ми име родитеља, адресу и телефон)
  2. Родитељи треба да потпишу сагланости за фотографисање ученика, одлазак до града као и пуштање деце раније са часова ( путници )
  3. За ученике 7.и8.разреда родитељи треба да потпишу сагласности за ПО
  4. Упознати родитеље са кућним редом школе, правилима понашања, упознати их са протоколом о безбедности ученика

 

МОЛИМ ВАС, ДА ОДМАХ ПОСЛЕ РОДИТЕЉСКИХ САСТАНАКА, ПОШАЉИТЕ МИ ИМЕ РОДИТЕЉА ЗА Савет са потребним подацима, као и бројно стање ученика

 ( дечака,девојчица и укупно).

 

У бројно стање треба да буду урачунати и они ученици који су отишли из наше школе јер се они уписују док не стигне захтев за преводницом.

 

Родитељски састанци ће се одржати:

 

  • У среду, 5.9.2018.године у 18 сати за ученике млађих разреда
  • У среду, 5.9.2018.године у 19 сати за ученике 6.и 8.разреда

У четвртак, 6.9.2018.године у 19 сати за ученике 5.и 8.разреда

Дежурни наставници треба да данас одштампају ово обавештење и прочитају ученицима.

ПРВИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК

 

Saglasnost djaci putnici

saglasnost za fotografisanje odeljenje