Седнице одељенских и Наставничког већа

Заказујем седницу Одељенског већа за петак, 15.јун 2018. у 9 сати  и предлажем следећи дневни ред:

 

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности
 2. Анализа успеха и дисциплине и утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика
 3. Разматрање постигнућа ученика који раде по Индивидуалном образовном плану, и предлози за евентуалну  ревизију ИОП – а
 4. Похваљивање и награђивање ученика
 5. Утврђивање бројног стања ученика које треба упутити на поправни и разредни испит
 6. Договор о организацији родитељских састанака.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за петак, 15. јун 2018. у 10.30  и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја
 3. Утврђивање успеха и дисциплине ученика
 4. Доношење одлуке о похваљивању и награђивању ученика
 5. Припремне активности за организацију завршних испита
 6. Упознавање са процедурама на завршном испиту за дежурне наставнике, прегледаче тестова, супервизоре и разредне старешине ученика осмог разреда.
 7. Разно.

 

 

Директор

Миљан Бојанић

Молим дежурне наставнике да обавештење у прилогу ставе на огласну таблу.

ВЕЋА