Седница Наставничког већа

Заказујем седницу Наставничког већа за уторак, 8. 5. 2018. у 12.15 и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Утврђивање и одобравање предлога уџбеника и приручника за 1. и 5. разред за коришћење у настави у школској 2018/2019. години;
  3. Разматрање предлога Анекса 4 Годишњег плана рада.
  4. Разно.

Тога дана часови ће у преподневној смени трајати по 35 минута.

Стручна већа треба да до седнице утврде предлог уџбеника за први и пети разред који ће се користити у школској 2018/2019. години.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу, као и каталог одобрених уџбеника.

Nastavnicko maj

KATALOG-odobrenih-udžbenika-za-1.-i-5.-razred-osnovnog-obrazovanja-i-vaspitanja-1-1