Probni zavrsni ispit – dezurstvo i komisije za pregledanje

У прилогу су: распоред дежурства на пробном завршном испиту, састав комисија за прегледање тестова и упутство за дежурне наставнике.

Све документе треба ставити на огласну таблу.

Probni dezurstvo    КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТОВА    Prilog 3 Uputstvo za dezurne nastavnike