Измењени распоред за уторак

У прилогу је измењени распоред за уторак, 19. 12. 2017. Сви наставници су дужни да се упознају са њим. Дежурни наставници су дужни да обавесте ученике о измењеном распореду часова кроз књигу обавештења у понедељак, 18. 12. 2017.(Ученицима читати само распоред који се односи на њиохово одељење.)Cokot 19.12.Novo Selo 19.12.Mramor 19.12.