Rastvori i rastvorljivost

Nadam se da ce te pomoću ove prezentacije razumeti lekciju sa RTS3

Postavljajte konkretna pitanja. Pokusajte da uradite zadatke iz radne sveske. Poz.

RASTVORI I RASTVORLJIVOST