Седнице

Одељењско веће осмог разреда одржаће се у понедељак, 13. јуна 2022. године у Чокоту у 13 часова.

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
 2. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика;
 3. Утврђивање бројног стања ученика које треба упутити на поправни и разредни испит (уколико их има);
 4. Похваљивање и награђивање ученика – предлози за додељивање посебних и Вукових диплома;
 5. Предлог одељењског већа за ученика генерације;
 6. Предлог СВ за физичко и здравствено васпитање за спортисту генерације;
 7. Припремне активности за организацију завршних испита;
 8. Договор о организацији родитељских састанака.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за уторак, 14. јун 2022. године у 11.30 у Чокоту и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја у осмом разреду;
 3. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини ученика осмог разреда;
 4. Утврђивање броја ученика за које је потребно организовати поправни и разредни испит;
 5. Похваљивање и награђивање ученика осмог разреда – одлука о додељивању посебних и Вукових диплома;
 6. Доношење одлуке о спортисти генерације;
 7. Доношење одлуке о ученику генерације;
 8. Упознавање са процедурама на завршном испиту и обука за дежурне наставнике, прегледаче и супервизоре;
 9. Разно.

У уторак, 14. јуна 2022. године, часови ће трајати по 30 минута у преподневној смени. Поподневна смена почиње у уобичајено време и настава неће бити скраћена.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.

Sednice OV NV jun 2022