ИЗМЕНЕ У РАСПОРЕДУ ЧАСОВА МЛАЂИХ РАЗРЕДА ЗБОГ РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ

На рекреативну наставу (8.6.-14.6) иду ученици из Чокота – 3/3, 4/3, Новог Села – 3/1 и 4/1, Горњег Међурова – 4/10, Лалинца – сва 4 одељења и Крушца – 3/6

Наставнице енглеског језика треба да коригују часове, у договору са учитељима.

Организација наставе за ученике који не иду на рекреативну је:

  • Крушце – ученици 3/6 се спајају са комбинацијом 1.и 4.разреда. Настава ученика 2.разреда реализоваће се од 8.00 до 10.00,
  • Лалинац – ученици сва 4 разреда долазиће у школу од 10.30 до 12.30, а наставу ће да држи Даница Стевановић
  • Ново Село – ученици 3/1 спајаће се са 3/2, а ученици 4/1 са ученицима 4/2,
  • Горње Међурово – ученици 4.разреда се спајају са ученицима 1.разреда,
  • Чокот – ученици 3.разреда се спајају са 2.разредом, а ученици 4.разреда са 1.разредом.

Молим учитеље да обавесте ученике и родитеље о овој организацији.