Видео упутства за пробни завршни испит и календар уписних активности

Видео упутство – Процедура за употребу идентификационих налепница: Видео упутсво за образац 41 – школске комисије за пробни завршни испит и ученици осмог разреда – YouTube

Видео упутство – Процедура манипулације материјалом: Видео упутство за школске комисије за пробни завршни испит – YouTube

Календар уписних активности: Календар_активности_2021_2022