Нове услуге и сервиси на сајту школе

Поштовани родитељи, 

Уведене су новине на сајту наше школе. 

Сада преко сајта школе можете видети радно време стручних сарадника и руководства школе. 

Преко сајта је уведена и  могућност добијања свих потврда о редовном школовању ваше деце. 

Такође, уколико неко од вас промени број телефона, преко сајта можете доставити нов број телефона како би школа могла са вама да ступи у контакт у случају потребе, као и да бисте добијали СМС поруку о изостанку вашег детета из школе.

Сајт наше школе: https://desankamaksimoviccokot.edu.rs/