Одлагање седнице Наставничког већа

Онлајн седница Наставничког већа одлаже се за уторак, 4. 1. 2022. од 9.00 до 12.00.