Радно време руководства и стручне службе 29.11. – 3.12.

 

понедељак уторак среда четвртак петак
Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора Чокот

пре подн

е

Мрамор

после подне

Ново Село

пре подне

Мрамор

пре подне

Чокот

пре подне

Марија Младеновић, педагог Ново Село

Пре подне

Чокот

Пре подне

Мрамор

После подне

Н. Село

Пре подне

Н.Село

Пре подне

Александар Радовановић, психолог Ново Село

После подне

Мрамор

пре подне

Ново Село

после подне

Чокот

пре подне

Мрамор

после подне

Тања Нешковић, социјални радник Мрамор

Пре подне

Ново Село

Пре подне

Иван Митић, социјални радник Мрамор

После подне

Ново Село

После подне

Мрамор

После подне

 

Напомена: Радно време директора, помоћника директора и стручне  службе приказан  у табели је оквиран и може се променити током школске године у зависности од плана активности у школи.