Материјал за седницу Наставничког већа

Поштоване колеге,

У прилогу је Анекс 2 Годишњег плана рада који ћемо разматрати на седници Наставничког већа. Он садржи измену Календара образовно-васпитног рада због продужења јесењег распуста. Важан податак је да ће се у среду, 24. новембра 2021. године, радити по распореду за петак. Анекс 2 садржи и малу измену у радном времену стручних сарадника (код Тање Нешковић).

Aneks 2 GPR 2021