Родитељски сатанци

Поштоване колеге,

Извините што вам прекидам јесењи распуст, али морам због информације коју треба да проследите родитељима.

Родитељски састанци су планирани за уторак, 16.11.2021.године, онлајн. Сатницу одредите сами, на основу процене кад може највише родитеља да се укључе. Наравно, ако одељењски старешина процени да неки родитељи треба да дођу до школе на индивидуални разговор, или разговор са стручним сарадницима, накнадно ћете их позвати.

Још једном да вас подсетим да оцене ученика не шаљете кроз групу, већ сваком родитељу/старатељу посебно.

Дневни ред:

  1. Извештај о реализацији наставних и ваннаставних садржаја у 1.класификационом периоду
  2. Извештај о успеху и дисциплини ученика на крају 1.класификационог периода
  3. Разно

Драгана Леповић Стефановић