Обавештење за седнице одељењских већа

Поштоване колеге,
У прилогу вам шаљем табеле за тромесечје. Као и до сада, податке који се траже у табели шаљете руководиоцима већа, они обједињују па обједињено шаљу педагозима.

1. razred -uspeх

od 2. do 4.

od 5. do 8.

Родитељски сатанци ће бити после распуста, а о тачном датуму и сатници бићете накнадно обавештени.

Обавештење за одељењске старешине:

Колеге, молим вас да исправите у дневнику све што је записано приликом прегледа дневника, најкасније до понедељка, 8.11.2021.