Обавештење – дигитални уџбеници

Поштоване колеге,

Потребно је  да поступите у складу са мејлом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који је дат у наставку:

 

Поштовани,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује Пројекат Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу, у оквиру којег, као и претходних година, ученици основних школа добијају одређене дигиталне образовне садржаје – дигиталне уџбенике, чија су штампана издања припремљена у складу са новим плановима и програмима наставе и учења, који се налазе у каталогу одобрених уџбеника и које је школа одабрала за коришћење у школској 2021/2022. години.

Већ сте информисани да је неопходно да школе у највећој могућој мери искористе предности располагања овим дигиталним образовним садржајима – дигиталним уџбеницима, те да у најкраћем року активирају кодове које су добиле и укључе у свакодневну употребу у реализацији наставе.

Овом приликом, подсећамо да је употреба дигиталних образовних садржаја – дигиталних уџбеника омогућена и наставницима и ученицима одељења у којима наставници реализују наставу, те молимо школе које то нису учиниле, да приступне кодове поделе ученицима (у складу са инструкцијом издавача чија издања користе).

Истовремено указујемо на то да су, сагласно уговору потписаним са Министарством, издавачи у обавези да достављају одговарајућу статистику употребе дигиталних образовних садржаја – дигиталних уџбеника, по приступним кодовима, те да се одговарајући показатељи о употреби прате на нивоу установе.

Срдачно,

Сектор за предшколско и основно образовање и васпитање

Министарство просвете, науке и технолошког развоја