Важни документи за превенцију и реаговање у случајевима насиља и дискриминације

Поштоване колегинице и колеге,

Важно је да се сви запослени подсете на правила и процедуре поступања у случајевима дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Молим све запослене да прочитају правилнике који се налазе у прилогу, а да образац евиденције случајева насиља над ученицима обавезно попуне и доставе Тиму за заштиту приликом сваке пријаве случаја насиља. То је неопходан корак у процедури реаговања.
Срдачан поздрав,
Иван Митић,