Свечани пријем првака

Учитељи првог разреда у сарадњи са осталим учитељима треба 1. 9. 2021. године да организују свечани пријем првака. О времену и начину организације пријема првака руководиоци издвојених одељења (односно учитељ првог разреда у Чокоту) треба да обавесте мејлом руководство школе најкасније у понедељак, 30. августа 2021.