Упитници за евалуацију завршног испита

Поштована/-и,

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, тим Факултета организационих наука спроводи евалуацију процеса реализације Завршног испита на крају основног образовања и васпитања школске 2020/2021. године.

Сврха ове евалуације је унапређење ефикасности и безбедности процеса и повећање задовољства ученика, родитеља, односно других законских заступника ученика и других учесника у процесу његове реализације (директора школе – председника школске комисије, одељењских старешина, дежурних наставника, прегледача, супервизора, оператера, координатора и комисија).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја гарантује анонимност упитника. Након попуњавања упитника, Ваше оцене и коментари биће збирно обрађивани и приказани, заједно са оценама осталих учесника у процесу. Индивидуални одговори се неће обрађивати. 

За попуњавање упитника потребно је највише пет минута. Рок за попуњавање упитника је 16.07.2021. године до 16 часова.

У наставку су линкови на којима су постављени упитници за сваку наведену циљну групу:

Упитник за дежурне наставнике (google.com)

Упитник за супервизоре (google.com)

Упитник за прегледаче (google.com)

Срдачно,

Републичка комисија за завршни испит