Седница Одељењског већа одељења 7-1 одржаће се онлајн у уторак, 13. јула 2021. од 9.00 до 12.00.

Дневни ред:

  1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности (укључујући припремну наставу за разредни испит);
  2. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика након одржаних разредних испита.

 

Заказујем онлајн седницу Наставничког већа за уторак, 13. јул 2021. од 12.00 до 15.00 и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Анализа и усвајање извештаја одељењског већа 7-1 о реализацији наставних и ваннаставних садржаја и извештаја о реализацији наставних и ваннаставних садржаја на нивоу школе након одржаних часова припремне наставе за разредни испит;
  3. Утврђивање и усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика 7-1, као и извештаја о успеху и дисциплини на нивоу школе након разредних испита;
  4. Разно.

Директор

Миљан Бојанић