Уверења за програм обуке за дежурне наставнике на Завршном испиту

Уверења за завршену обуку за дежурне наставнике можете подићи на сајту ЗУОВ-а: https://sertifikati.zuov-katalog.rs/