Дневни ред за родитељске састанке

На родитељским састанцима, обавезне тачке дневног реда су:

  1. Реализација наставног плана и програма у школској 2020/2021. години;
  2. Успех и дисциплина ученика у школској 2020/2021.  години (подела ђачких књижица/сведочанстава);
  3. Анкете за изборне предмете;
  4. Подела бесплатних уџбеника.

Одељењски старешина може додати тачке дневног реда у складу са специфичностима разреда, односно одељења.