Седница Наставничког већа

Заказујем хитну седницу Наставничког већа за среду, 23. јануар 2021 . Седница ће се одржати онлајн у времену од 9 до 15 часова.

Предлажем следећи дневни ред:
1. Усвајање Анекса 4 Годишњег плана рада (измењени термини екскурзија).

Директор

Миљан Бојанић