Обавезна обука за дежурне наставнике

Поштоване колеге,

Обуку за дежурне наставнике у обавези су да прођу сви учитељи и наставници осим одељењских старешина осмог разреда, прегледача и супервизора.

Обавезна обука Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања за дежурне наставнике на Завршном испиту 2021 реализује се на адреси

https://obuke.zuov.gov.rs/dezurni/ у понедељак, 14. јуна 2021.

У случају било каквих техничких проблема (серверске преоптерећености, слабог одзива, предугог учитавања…), полазници могу користити и алтернативну адресу

https://portal.zuov.gov.rs/?page_id=368 .

Наставници приступају садржају обуке без приступних параметара, само путем линка и потребно је да све обавезе на обуци заврше најкасније три дана од почетка обуке.

Обука је немодерирана (нема водитеља обуке) што подразумева да сваки наставник самостално пролази кроз садржај обуке у време које њему одговара, али у предвиђеном термину.

Обука садржи потребна упутства, видеозаписе и тест. Након што дежурни наставник уради тест са 100% успешности, приказује му се линк ка упитнику за упис личних података. Тест се може понављати више пута, све до испуњености 100% успешности.

Дежурни наставници који ураде тест и исправно попуне и пошаљу упитник са личним подацима, могу добити уверење о савладаној обуциНеопходно је да се овај упитник попуни одмах након завршеног теста, јер изласком са интернет странице, губи се и линк ка упитнику, па ће бити потребно да наставник поново ради тест.

Подаци се у упитник уписују ћирилицом, осим мејл адресе, која се уписује латиницом, и на основу тих података креира се уверење. Наставник може овај упитник попунити само једном.