Обавештење – седнице

Седница одељењског већа осмог разреда одржаће се у Чокоту, у петак, 11. јуна 2021. године у 11.00

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
 2. Утврђивање закључних оцена, оцена из владања и успеха ученика;
 3. Похваљивање и награђивање ученика;
 4. Утврђивање бројног стања ученика које треба упутити на поправни и разредни испит;
 5. Предлог одељењског већа за избор ученика генерације – представљање и гласање;
 6. Предлог одељењског већа за избор спортисте генерације – представљање и гласање;
 7. Припремне активности за организацију завршног испита;
 8. Договор о организацији родитељских састанака.

 

Заказујем Седницу Наставничког већа за петак, 11. јун  2021. од 16 до 20 часова и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенског већа осмог разреда  о реализацији наставних и ваннаставних садржаја;
 3. Утврђивање и усвајање извештаја о успеху и дисциплини ученика осмог разреда;
 4. Организација припремне наставе и поправних и разредних испита;
 5. Доношење одлуке о ученику генерације;
 6. Доношење одлуке о спортисти генерације;
 7. Припреме за реализацију завршних испита за ученике 8. разреда;
 8. Разно.

Седница ће се одржати онлајн.

Директор

Миљан Бојанић