Систематски прегледи ученика I, III, V и VII разреда

На школске мејлове и личне мејлове одељењских старешина I, III, V и VII рзреда прослеђен је допис Дома здравља о систематским прегледима. Потребно је да упознате родитеље са садржајем дописа.