За стручна већа – извештаји о одржаним часовима у 4. разреду

Извештаје о одржаним часовима у четвртом разреду председници стручних већа треба да пошаљу најкасније до 1. јуна 2021. године Манди и Гаги.