Обавештење за стручна већа – анализа пробног завршног испита

У току ове недеље стручна већа треба да анализирају тестове и резултате пробног завршног испита и предвиде мере за побољшање које ће се применити на часовима припремне наставе. Закључке анализе треба послати Манди и Гаги на мејл.