Резултати пробног завршног испита

Поштоване колеге,

У прилогу су резултати пробног завршног испита.

Одељењске старешине осмог разреда треба да обавесте ученике и родитеље о резултатима, али искључиво индивидуално.

Документ у прилогу не треба слати нити објављивати (као ни обједињене резултате за одељење нпр.)

Rezultati probni