Списак дежурних наставника за суботу, комисије за прегелдање тестова

Дежурни наставници који дежурају на тесту из српског језика треба да буду у школи у 7.45

Наставници кои дежурају на комбинованом тесту треба да буду у школи у 10.30.

Обе групе дежурних наставника имаће најпре састанак са директором, али је потребно да се и пре тога упознају са упутствима у прилогу.

У прилогу је и састав комисија за прегледање тестова са временом и местом прегледања.

Списак дежурних наставника на пробном завршном испиту за суботу

Комисије за прегледање тестова

Упутство за дежурне наставнике на пробном завршном испиту ново

Видео упутство: https://youtu.be/t0YUeqNI2AI