Обавештење – седнице

Одељењска већа одржаће се онлајн (преко Вибера) у уторак, 6. априла 2021. од 10.00 до 14.00.

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
 2. Анализа успеха и дисциплине ученика;
 3. Разматрање постигнућа ученика који раде по Индивидуалном образовном плану, и предлози за евентуалну  ревизију ИОП – а;
 4. Анализа реализације наставе на даљину и предлози за унапређење рада (за старије разреде);
 5. Организација родитељских састанака – предлози за начин реализације;
 6. Разно.

Табеле за седнице одељењских већа:

1.разред

2, 3. и 4. разред

5, 6, 7. и 8. разред

Заказујем онлајн седницу Наставничког већа (преко Вибера) за среду, 7. април 2021. од 9.00 до 15.00 и предлажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја;
 3. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини ученика;
 4. Утврђивање и одобравање предлога стручних већа за избор уџбеника за 3,4, 7. и 8. разред;
 5. Анализа реализације наставе на даљину и предлози одељењских већа за унапређење рада;
 6. Организација родитељских састанака;
 7. Разно.

 

Директор

Миљан Бојанић