Часови предметне наставе у четвртом разреду

Поштоване колеге,

У наредном периоду стручна већа треба да испланирају држање часова у четвртом разреду (по два часа по предмету). У договору са учитељима, часове треба планирати у складу са епидемиолошком ситуацијом (уколико постоји могућност, часови могу бити и онлајн).