Обавештење

Поштоване колеге,

Сви наставници су дужни да пријаве руководству школе или стручним сарадницима све ванредне ситуације у школи (везано за наставу, насиље, кварове, оштећења инвентара, безбедност и сл). У књигу дежурства се такође уписује све наведено, али треба да се наведе и ко је обавештен.