Бесплатни уџбеници

У  прилогу  вам  достављам  обавештење  о   набавци   бесплатних  уџбеника. Одељенски  старешине   свих  разреда  од  ученика  прикупљају  документацију назначену  у  обавештењу   за  поједине  категорије  ученика  и    секретару  школе  је  достављају  до    19.2.2021.   године  с  обзиром  да  је  унос  података  у  Доситеј  до  1.3.2021.  године.

За  социјалне  случајеве   решење  треба  да  буде  из  2020.  или  2021.  године.
Секретар школе