Организација родитељских састанака

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ

Поштоване колеге,

Родитељски састанци су у четвртак, 24.12. у време које ви одредите.

Дневни ред:

  1. Реализација предвиђеног плана и програма за 1.полугодиште
  2. Успех и дисциплина ученика у 1.полугодишту (родитељи треба да изаберу начин на који  желе да успех и дисциплину своје деце сазнају: преко е дневника, вајбера или књижице)
  3. Разно: Проверити да ли сви родитељи/старатељи имају техничке могућности да приступају е дневнику

 

Напомена: Ако се успех и дисциплину ученика саопштавају путем вајбера, молим вас да то не буде у групи, већ сваком родитељу/старатељу појединачно за његово дете!!!

 

Ако родитељ/старатељ жели да успех свог детета сазна преко ђачке књижице, књижицу попуњавате и договарате се са родитељом/старатељом кад ће доћи по њу. Остале књижице можете да попуњавате јануара.

 

Молим вас да известите педагоге како сте реализовали родитељске састанке.

 

Миљан Бојанић, директор

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ