Обавештење за седнице одељењских већа

Поштоване колеге,

У прилогу вам шаљем табеле које одељењске старешине треба да попуне за одељењско веће и пошаљу руководиоцу већа, а руководилац обједињује све и шаље педагозима.

1.разред (2)

2, 3. и 4. разред (1)

5, 6, 7. и 8. разред (1)

Реализација млађи разреди

Реализација старији разреди