Материјал за Наставничко веће

Поштоване колеге,

У прилогу су документи за које ћемо гласати на Наставничком већу.

Уколико дође до измена у броју ученика који раде по ИОП-у (када педагози утврде који ученици имају сагласност), и то ће ући у Анекс 2 ГПР.

Operativni plan rada OS Desanka Maksimovic Cokot

Aneks 2 GPR 2020-21