Онлајн настава и закључивање оцена

Поштоване колеге,

Подсећамо вас да се настава одржава у реалном времену и подразумева комуникацију са ученицима у време одржавања часа, почев од утврђивања присуства ученика на часу, па надаље  (нпр. презентовање градива, задаци за ученике, повратна информација од ученика – колико су разумели градиво, домаћи задаци и сл). Организација часа зависи од наставника, он је у томе аутономан, али само постављање наставних материјала у Гугл учионици без икаквог контакта са ученицима не сматра се одржаним часом. Комуникација на часу мора бити двосмерна. За комуникацију можете користити и помоћне платформе (Вибер, Гугл мит…).

Закључивање оцена и у овим условима треба да се одвија у складу са Правилником о оцењивању, што значи да је закључна оцена, као и свака друга оцена, јавна и саопштава се ученику са образложењем. Зато није довољно послати само списак са закључним оценама ученицима, већ оцену треба образложити. И на часовима на којима се закључују оцене, комуникација треба да буде двосмерна.