Обавештење за одељенске старешине

Поштоване ко0леге,

Молим вас да обавестите ученике и родитеље преко вајбер група да следеће недеље се ради по Б варијанти. Такође им кажите да прате наш сајт школе или фејсбук страницу јер ће ту бити објављено ако дође до промена у продужењу распуста.

Такође одељенске старешине треба да понуде родитељима/старатељима сагласности за ИОП – е који су предложени на тромесечју. Кад родитељи/старатељи не/потпишу сагласност, одмах треба обавестити педагоге јер се ти подаци уносе у Доситеј.