Обавештење

Поштоване колеге,

Следеће недеље су планирана одељенска и Наставничко веће и Педагошки колегијум, онлајн,  и то:

-Одељенска већа млађих разреда – 9.11.2020. од 11 до 15 сати

-Одељенска већа старијих разреда – 9.11.2020. од 10 до 14 сати

-Педагошки колегијум – 9.11.2020.од 17 до 19 сати ( до 17 сати руководиоци већа треба педагоуима да проследе обједињене записнике са табелама)

-Наставничко веће – 10.11.2020. од 10 до 15 сати

-Родитељски састанци – од 10.11. до 16.11.у термину који одреди одељенски старешина (онлајн)

Дневни ред за сва већа, родитељске састанке и Педагошки колегијум је у прилогу.

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ (1)

педагошки (2)

Nastavnicko novembar 2020 (2)

РОДИТЕЉСКИ САТАНЦИ