Активност уместо тематске недеље

С обзиром на отежане услове рада (скраћени часови, део наставе онлајн) уместо планиране тематске недеље „Пандемије“ потребно је да следеће недеље час одељењског старешине посветите поменутој теми и то евидентирате.