Час одељењског старешине

Одељењске старешине треба до краја недеље да одрже час одељењског старешине на тему поштовања мера заштите. Час са овом темом, наравно, треба евидентирати.