Обавештење

ЗА ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

Поштоване колеге,

Молим све одељенске старешине које нису послале списак ученика да пошаљу до краја дана Милету Пенкову. Списак треба да буде у табели, као и до сада, са ЈМБГ, адресом итд.

ЗА ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ И РУКОВОДИОЦЕ ВЕЋА

Поштоване колеге,

Потребно је да евидентирате седницу одељењског већа, одржану онлајн 9. 9. 2020. са следећим дневним редом:

  1. Утврђивање бројног стања ученика;
  2. Планирање распореда писмених провера знања (усаглашавање);
  3. Утврђивање наслова додатне литературе за наредну школску годину.

Подсећамо вас да смо се овим тачкама бавили онлајн у периоду припрема предлога Годишњег плана рада иако нисмо држали формалне састанке одељењских већа у школи.

Јелена и Гага