Материјали за наставу на даљину

Поштоване колеге,

Подсећамо вас да се у нашој школи примењује комбиновани тип наставе, што значи да се део наставних садржаја реализује у школи, а део на даљину. То подразумева редовно постављање материјала и комуникацију са ученицима на даљину. Филип вам је послао упутство да материјале можете постављати на сајт или преко Гугл учионице. Можете по стручним већима (односно предметима) поделити задужења, као што сте то чинили и за време ванредног стања.

Ускоро ће бити спроведена анкета за ученике о оставривању наставе на даљину јер је школа дужна да о свим облицима наставе редовно извештава Школску управу и Министарство просвете.

Молимо вас да овом задатку приступите озбиљно, као што сте то чинили у претходној школској години.